Stress- en Burn-out Coaching

Een eik is een eik
En een den is een den
Ik wil geen populier zijn
Die zich voordoet als een berk
Een eik is eik
En een den is een den
Zo wil ik leven
Ik wil zijn wie ik ben      (Toon Hermans)

Het is OK wie je bent, los van verwachtingen, los van wie je denkt te moeten zijn. Ga voelen en volg wat je voelt.

Kan je lichaam aan wat jij ervan vraagt? Het hoofd denkt nogal eens dat het alle wijsheid in pacht heeft. Onze geest stuurt ons lichaam en draagt ons op verder te doen, verder doen, verder doen… tot ons lichaam moet ingrijpen. Het begint met subtiele, eenvoudige signalen, maar als die niet gehoord worden, gaat het alarm af en kunnen er ernstige fysieke klachten ontstaan. We zijn niet ons hoofd alleen; er zit evenveel intelligentie in ons lichaam en ons hart. Lopen we rond als “kopvoeters” of nemen we beslissingen met hoofd, hart en lichaam? Om hart en lichaam weer te verbinden met dat hoofd, hebben we rust nodig. Stilstaan bij wat er is. De natuur en paarden zijn krachtige hulpbronnen om die stilte te vinden. Vandaar dat ik liefst buiten én met paarden coach. Je wordt getuige van je gedachten en de ruis in je hoofd. Je wordt getuige van wat er zich aan lichaamsongemakken laat zien. Je leert je lichaam weer kennen. Maar vooral, je leert weer luisteren naar je eigen innerlijke stem.

Vanuit dit inzicht begeleid ik je in het zoeken naar oplossingen. Dikwijls heb je maar een klein stapje nodig. Het belangrijkste is dat je in beweging komt, dat je een proces op gang brengt. Een kleine verandering brengt andere met zich mee.

Schrikken paarden je af? Geen nood! Je hoeft helemaal niets. Coaching kan ook zonder paarden. Stuur gerust een email naar info@equu-libre.be, of neen, bel me gewoon en stel al je vragen!

Ingeborg is erkend lid van de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches. Deze vereniging erkent enkel coaches met een degelijke stress-en burn-outcoachopleiding. De coach is gehouden aan de VESB-gedragscode.