Wat is hippotherapie?

Hippotherapie is een vorm van therapeutisch paardrijden en wordt ook Equine-assisted therapy (EAT) genoemd. Dit is het therapeutisch en orthopedagogisch werken met het paard als partner, om mee te helpen aan een verbetering van de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen met specifieke noden. Er wordt doelgericht gewerkt aan problemen van fysieke, psychische, orthopedagogische en sociale aard. De behandeling maakt deel uit van een breder revaliderend of therapeutisch behandelplan voor de cliënt. Hippotherapie is een therapie voor mensen met bepaalde noden, zoals bijvoorbeeld mensen met ASS, ADHD/ADD, mentale/fysieke beperkingen, gedrags- en/of leerproblemen, angst, enz. Heb je te kampen met fybromyalgie, een burn-out of twijfel je aan je job, dan ben je eveneens hartelijk welkom! De buitenlucht, de omgang met de paarden en de persoonlijke begeleiding, die vooral kijkt naar wat je zélf kan doen aan je situatie, gericht naar de toekomst, geven je misschien dat duwtje dat je juist nodig had!

Steeds vaker wordt er notie gemaakt van de positieve effecten die dieren hebben op mensen. De laatste jaren wordt er internationaal heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht op het gebied van hippotherapie. Men heeft aangetoond dat door de ritmische bewegingen van het paard, het gelukshormoon oxytocine wordt vrijgemaakt. Dit is het natuurlijke “tegengif” van cortisol, het verlaagt het cortisol niveau en verbreedt de focus. Ook wordt BDNF (brain-derived neurotrophic factor)  aangemaakt. BDNF bevordert de overleving en groei van verscheidene neuronen in de hersenen; BDNF speelt een rol bij de vorming van nieuwe synapsen. Dit proces is van belang voor leerprocessen en een goed functionerend geheugen. De hippocampus, een hersendeel betrokken bij de vorming van het langetermijngeheugen, is een belangrijke plaats voor de effecten van BDNF. Een voorbeeld van neurodegeneratieve ziekten, waarbij aan getoond is dat de hoeveelheid BDNF is afgenomen, zijn de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington.

Mensen die bij ons hippotherapie of initiatie paardrijden volgen, bepalen het tempo. Wij starten alvast met het contact met het paard, nl. de verzorging. Paarden hebben een bijzondere eigenschap, en dat is het karakter en de instelling van de mensen die met hen omgaan op een positieve manier te beïnvloeden. Van bezig zijn met een paard, leert men een aantal belangrijke dingen: je wordt zelfbewust, krijgt zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Het paard communiceert op natuurlijke wijze via lichaamstaal, energie en instinct. Ze pikken feilloos onze intenties op, ook onze intenties waarvan we niet bewust zijn. Ze spiegelen onze intenties, gedrag, gedachten en energie. Als een mens incongruent (het ene denkt, maar het andere voelt) is of men probeert iets te verbergen, dan zal een paard dit aanvoelen. Bijvoorbeeld als iemand zich zelfverzekerd voordoet, maar eigenlijk angstig is, kan een paard niet meewerken, hij zal geen ‘respect’ vertonen of niet naar hem toekomen. Een paard voelt aan wat je werkelijk voelt en wie je werkelijk bent, zelfs al ben je je daar niet bewust van.Werken met paarden levert mooie, soms confronterende, maar steeds waardevolle inzichten op…