Hoe?

Op een paard afstappen, is het begin van een avontuur waarbij onze persoonlijke ontwikkeling een duwtje krijgt.

Bij Equu-Libre splitsen we ons aanbod op in twee pijlers: hippotherapie en initiatie paardrijden.

Hippotherapie.

Elke begeleiding start met een intakegesprek met het kind, de ouders, eventueel met de school, de kinesist (kinderen met lichamelijke beperkingen) en/of de mentale begeleider (kinderen met een mentale beperking). De verwachtingen en haalbaarheid worden besproken. Er wordt kennisgemaakt met de paarden. De eigenlijke sessies bestaan uit de verzorging en optoming van het paard, het werken naast en op het paard in de piste en het afscheid nemen. Na 10 sessies worden de doelstellingen geëvalueerd en waar nodig, bijgestuurd.

Het (leren) paardrijden is bij therapeutisch paardrijden niet het doel van de interventie, maar kan eruit volgen. De relatie mens-dier, de omgang en het contact met het paard, het berijden, de bewegingsimpulsen en de symboliek van het paard kunnen worden ingezet om de verschillende behandeldoelen te bereiken.

Initiatie paardrijden

Elke begeleiding is uniek! Er wordt gestart met een kort gesprek om na te gaan wat de noden en verwachtingen zijn, en waar men naartoe wil. We maken kennis met de paarden en de werking. De lessen zijn individueel en zijn telkens anders opgebouwd, maar starten steeds met de verzorging en optoming van het paard. Ze worden gericht naar de vorderingen van de ruiter.

Bij de lessen is niet alleen de techniek belangrijk, maar vooral ook het begrijpen en leren omgaan met de paarden. Wij willen kinderen meegeven alle paarden steeds eerlijk en respectvol te benaderen en behandelen.