Hoe?

Op een paard afstappen, is het begin van een avontuur waarbij onze persoonlijke ontwikkeling een duwtje krijgt.

We zitten niet in een kantoortje met muren rondom ons… De sessies gaan door in de gezonde buitenlucht. Wij hebben ook geen witte jas aan, maar lopen rond in modderlaarzen en in een stoere paardenjas!

Elke begeleiding start met een intakegesprek met het kind, de ouders, eventueel met de school, de kinesist (kinderen met lichamelijke beperkingen) en/of de mentale begeleider (kinderen met een mentale beperking). De verwachtingen en haalbaarheid worden besproken. Er wordt kennisgemaakt met de paarden. De eigenlijke sessies bestaan uit de verzorging en optoming van het paard, het werken naast en op het paard in de piste en het afscheid nemen. Na 10 sessies worden de doelstellingen geëvalueerd en waar nodig, bijgestuurd.

Bij de lessen is niet alleen de techniek belangrijk, maar vooral ook het begrijpen en leren omgaan met de paarden. Wij willen kinderen meegeven alle paarden steeds eerlijk en respectvol te benaderen en behandelen. Hierdoor ervaren de kinderen een diepere band met de paarden en ontstaan er mooie vriendschappen tussen hen en deze prachtige, fijngevoelige wezens.